เจ้าอาวาสรูปที่ 2 ญาคูสิ่ว (ประมาณ พ.ศ. 2432 – 2437)

ญาคูสิ่ว เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 2
ภูมิลำเนาและการบรรพชา อุปสมบทจากสำนักใดไม่ปรากฏ
ทราบเพียงว่าหลังจาก เจ้าอาวาสรูปแรกมรณภาพแล้วท่านได้รับมอบหมายให้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมาจนถึง พ.ศ. 2437 บ้านเมืองเกิดโรคระบาด(กาฬโรค) ท่านจึงย้ายกลับไปพำนักในภูมิลำเนาเดิม

 

Home| Back | Next |

 

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th