เจ้าอาวาสรูปที่ 3 ญาคูอินทร์ (ประมาณ พ.ศ. 2437 – 2442)

ญาคูอินทร์ เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 3
ภูมิลำเนาของท่านอยู่ที่บ้านศรีฐาน จังหวัดขอนแก่น ได้บรรพชาอุปสมบทจากสำนักใดไม่ปรากฏ ทราบเพียงว่าท่านเป็นศิษย์ที่เคยอยู่ร่วมกับญาคูหลักคำหลายปี เมื่อญาคูสิ่วกลับภูมิลำเนาเดิมท่านจึงได้รับภาระเป็นเจ้าอาวาสสืบมาต่อมาท่านได้ลาสิกขาบทไป

 

Home| Back | Next |

 

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th