เจ้าอาวาสรูปที่ 4 ญาคูสอน (ประมาณ พ.ศ. 2442 – 2446)

ญาคูสอน เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 4
ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บรรพชาอุปสมบทจากสำนักใดไม่ปรากฏทราบเพียงว่าท่านได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสต่อจากญาคูอินทร์ต่อมาท่านก็ได้ย้ายไปศึกษาต่อในในสำนักวัดอื่น

 

Home| Back | Next |

 

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th