เจ้าอาวาสรูปที่ 5 ญาคูปาน (ประมาณ พ.ศ. 2446 – 2454)

ญาคูปาน เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 5
ภูมิลำเนาไม่ปรากฏทราบเพียงว่าท่านได้ย้ายมาจากสำนักวัดทางอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้มาอยู่ศึกษาเล่าเรียนมูลกัจจายน์เดิม อยู่กับญาคูหลักคำ เป็นเวลาหลายปี ต่อมาเมื่อญาคูสอนย้ายไปแล้ว ท่านจึงรับภาระเป็นเจ้าอาวาสสืบมา และได้ทำการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ อยู่ต่อมาท่านได้ลาสิกขาบทไป

 

Home| Back | Next |

 

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th