เจ้าอาวาสรูปที่ 8 พระอริยคุณาธาร (พ.ศ.2475 – 2480)

พระอริยคุณาธาร (อุ่น สุวณโณ ป.ธ.6) เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 8
ตรงกับสมัยพระศรีวรราช (จรัญ รัตนะประทีป) หลวงคูญประศาสตร์ และหลวงวุฒิราชรักษา (วุฒิ สาริสงคราม) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
ภูมิลำเนาเมื่อท่านอยู่ที่บ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น บรรพชา อุปสมบทแล้วท่านได้เดินทางเข้ากรุงเทพ ฯ อยู่ที่วัดพระยายัง เพื่อศึกษาเล่าเรียนที่สำนักวัดบรมนิวาส พ.ศ.2465 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค

หลังจากนั้นท่านได้ออกไปช่วยกิจการคณะสงฆ์ในต่างจังหวัดหลายจังหวัด เช่น จังหวัดราชบุรี จังหวัดธนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2472 ย้ายไปพำนักที่วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าคณะมณฑลอุดรธานี พ.ศ.2475 ย้ายมาอยู่ที่วัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ และเป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ “พระอริยคุณาธาร” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2475 และ พ.ศ.2480 ได้ลาสิกขาบทออกไปประกอบอาชีพตามฆราวาสวิสัย

 

Home| Back |Next|

 

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th