การประชุมกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2554
ณ.วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ วันพุธที่23 ก.พ.54 แรม4ค่ำ เดือน 3

 

 

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th