พิธีแห่อัญเชิญและพิธีต้อนรับสัญบัตรพัดยศ พระเทพพุทธิมุนี
(สันติ์ ชุตินธโร)เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เมื่อ วันที่8 ธ.ค.54 ณ.นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น่น

 

 

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th