เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันวิสาขบูชา
วันสำคัญของโลก
ที่ จ.ขอนแก่น โดย ความร่วมมือ ระหว่าง มมร. วิทยาเขตอีสาน,วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 2 - 4 มิ.ย 55

 

 

 

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th