โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ)
มหาวิทยาลัยมหามหุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 18-20 มิ.ย. 56

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th