การประชุมวันบูรพาจารย์ คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดขอนแก่น
(พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสและเลขานุการทุกระดับ คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดขอนแก่น)

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th