พิธีทอดเทียนประจำปี คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น โดยคณะสงฆ์ จ.ขอนแก่น(ธ) พุทธศาสนิกชน จ.ขอนแก่น
ณ มมร. วิทยาเขตอีสาน วันเสาร์ที่ 12 ต.ค. 56

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th