การประชุมพระสังฆาธิการ จังหวัดขอนแก่น(ธ)
ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามหุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วันเสาร์ที่ 12 ต.ค.56

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th