ประมวลภาพกิจกรรม

 
การประชุมพระสังฆาธิการ จังหวัดขอนแก่น(ธ) ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามหุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วันเสาร์ที่ 12 ต.ค.56
ดูเพิ่ม
พิธีทอดเทียนประจำปี คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น โดยคณะสงฆ์ จ.ขอนแก่น(ธ) พุทธศาสนิกชน จ.ขอนแก่น ณ มมร. วิทยาเขตอีสาน วันเสาร์ที่ 12 ต.ค. 56
ดูเพิ่ม
การประชุมวันบูรพาจารย์ คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดขอนแก่น (พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสและเลขานุการทุกระดับ คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดขอนแก่น) ดูเพิ่ม
โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ) มหาวิทยาลัยมหามหุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 18-20 มิ.ย. 56 ดูเพิ่ม
เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ที่ จ.ขอนแก่น โดย ความร่วมมือ ระหว่าง มมร. วิทยาเขตอีสาน,วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 2 - 4 มิ.ย 55 ดูเพิ่ม
พิธีแห่อัญเชิญและพิธีต้อนรับสัญบัตรพัดยศ พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินธโร)เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เมื่อ วันที่8 ธ.ค.54 ณ.นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดูเพิ่ม
พิธีอัญเชิญและพิธีต้อนรับสัญบัตรพัดยศ พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินธโร) เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เมื่อ วันที่8 ธ.ค. 54 ณ.นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดูเพิ่ม
การประชุมกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2554 ณ.วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ วันพุธที่23 ก.พ.54 แรม4ค่ำ เดือน 3 ดูเพิ่ม

 

 
 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th